Lineaire hypotheek

Kenmerk van de lineaire hypotheek is dat de lening in een tevoren afgesproken aantal vaste termijnen wordt terugbetaald.

De aflossing verloopt hierdoor in een vaste lijn. Vandaar de benaming lineair. Op deze wijze zal de schuld na elke betaalde termijn met een vast bedrag verminderen. Aangezien de rente telkens over het restbedrag wordt berekend, zal ook de te betalen rente langs een rechte lijn dalen. De bruto lasten van een lineaire hypotheek dalen hierdoor naarmate de looptijd vordert. Hierdoor dalen ook de nettolasten. Bij gelijkblijvende (lineaire) aflossingen dalen de rentelasten. Dit komt omdat de hoofdsom van de lening snel daalt, waardoor ook het bedrag waarover periodiek rente wordt betaald, daalt. Dit betekent overigens ook dat het belastingvoordeel steeds geringer wordt, omdat er steeds minder rente kan worden afgetrokken.