Levenhypotheek

De levenhypotheek is een hypothecaire lening op basis van een levensverzekering.

Bij de levenhypotheek gaat het om het koppelen van een hypothecaire lening aan een levensverzekering. Dit gebeurt zodanig, dat zowel bij overlijden als bij leven geld beschikbaar komt om de lening geheel of gedeeltelijk af te lossen. Het kenmerk van de lening is dat gedurende de looptijd niet afgelost wordt. De lening blijft dus de volle looptijd in stand. Aflossing vindt plaats aan het einde van de looptijd in één keer. Dit betekent dat er gedurende de hele looptijd over het volledige bedrag van de lening rente wordt betaald. Het bedrag dat aan rente wordt betaald, blijft daarom constant (tenzij de hypotheekrente zich na afloop van de rentevaste periode wijzigt). De aflossing van de lening vindt plaats uit de uitkering van de levensverzekering. Deze levensverzekering heeft als kenmerk dat zij altijd tot uitkering komt, ofwel op de overeengekomen einddatum, ofwel bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum. In plaats van de betaling van aflossing wordt er premie aan een verzekeringsmaatschappij betaalt. Deze premie bestaat uit twee delen, namelijk risicopremie (t.b.v. de overlijdensdekking) en spaarpremie (t.b.v. uitkering bij in leven op de einddatum). Deze spaarpremie kan zowel op basis van een rentedragende garantieverzekering als op basis van beleggingen worden geïnvesteerd. Fiscaal is dit een interessante hypotheekvorm. Gedurende de looptijd wordt er namelijk rente betaald over de volledige hoofdsom (maximale rente-aftrek gedurende de hele looptijd). Tezamen met de te betalen premie voor de levensverzekering vormen zij de bruto lasten welke behoudens rentewijzigingen constant blijven. Hierdoor is ook het belastingvoordeel constant en zijn de netto lasten eveneens constant. De uitkering van de levensverzekering is tot een bepaalde vrijstelling belastingvrij indien deze verzekering wordt aangewezen als een Kapiaalverzekering Eigen Woning (KEW).