Koopsubsidie dreigt snel te verdwijnen

Koopsubsidie, de woningsubsidie voor starters, dreigt voor veel starters binnenkort niet meer bereikbaar te zijn. Het potje daarvoor is bijna leeg en wordt niet meer bijgevuld. De verwachting is dat half april de pot leeg is.

Minister Van der Laan (VROM) verwacht dat het wegvallen van koopsubsidie voor een groot deel opgevangen zal worden door startersleningen van gemeenten. Maar niet alle gemeenten doen mee aan de startersleningen. En de gemeenten die meedoen, kunnen allerlei eisen stellen aan de regeling, bijvoorbeeld dat de regeling alleen geldt voor nieuwbouw of alleen tot een bepaalde koopsom. Bovendien is de koopsubsidie een subsidieregeling en de starterslening een lening.

De maximale koopsom om in aanmerking te komen voor koopsubsidie gaat in 2010 omhoog naar €167.300 (was: €163.625) en de bijbehorende hypotheek bedraagt maximaal €180.684. Door de verhoging van de koopsubsidiegrens met 2,25% en door de daling van de woningprijzen met ongeveer 5% komen nog meer starters in 2010 in aanmerking voor koopsubsidie.

Bron: Het Financieele Dagblad, 31-12-2009