Beleggershypotheek

De beleggershypotheek is een hypothecaire lening met daaraan gekoppeld een beleggersrekening.

Het kenmerk van de lening is dat er gedurende de looptijd niet afgelost wordt. De lening blijft dus de volle looptijd in stand. Aflossing vindt plaats aan het einde van de looptijd in één keer. Dit betekent dat er gedurende de hele looptijd over het volledige bedrag van de lening rente wordt betaald. Het bedrag dat aan rente wordt betaald, blijft daardoor constant (tenzij de hypotheekrente zich na afloop van de rentevaste periode wijzigt). De aflossing van de lening vindt plaats uit de uitkering van een beleggersrekening. In deze beleggersrekening kan eenmalig of pereiodiek (of een combinatie van beiden) geld geïnvesteerd worden. Beleggen brengt een bepaald risico met zich mee, waardoor er in deze hypotheekvorm geen garantie over de hoogte van de uitkering van de beleggersrekening zal worden verstrekt. Het kan dus voorkomen dat deze uitkering lager is dan men tevoren had geprognotiseerd (kan ook hoger zijn). Het is daardoor bij deze hypotheekvorm van belang dat er een beleggingsprofiel aan de hand van een aantal vragen wordt opgesteld. Hiermee wordt voorkomen dat er meer risico wordt gelopen dan op basis van het beleggingsprofiel wordt vastgesteld. De beleggersrekening wordt fiscaal behandeld in box 3 waardoor het kan voorkomen dat over (een deel van) de opgebouwde waarde van deze rekening vermogensrendementsheffing (1,2% per jaar) dient et worden betaald. Desalniettemin blijft dit fiscaal een interessante hypotheekvorm. Ten eerste geldt er in box 3 een behoorlijke geïndexeerde heffingsvrij vermogen per belastingplichtige (E. 19.522,- per persoon, gehuwden/samenwonenden dus E. 39.044,--). Daarnaast betaalt men gedurende de looptijd van de lening rente over de volledige hoofdsom. Hierdoor heeft men maximale rente-aftrek gedurende de gehele looptijd van de lening. Hierdoor blijven (behoudens rentewijzigingen) de bruto- en netto lasten constant.