Aflossingsvrije hypotheek

De naam zegt het al: bij de aflossingsvrije hypotheek wordt er niet afgelost.

Er wordt derhalve uitsluitend rente betaald. De hoofdsom blijft constant, waardoor ook het bedrag dat aan rente wordt betaald niet verandert, tenzij de hypotheekrente zich na afloop van een rentevaste periode wijzigt. De bruto- en netto lasten zijn dus in geval van een aflossingsvrije hypothecaire lening constant. Een aflossingsvrije constructie is mogelijk als het gewenste leningsbedrag niet meer is dan een bepaald percentage (per hypotheekverstrekker verschillend) van de waarde van de woning.